Formulář pro kandidáty

Povolené formáty souborů pouze JPG nebo PDF - Maximální 2 MB

CZECH INN HOTELS s.r.o.
Katarína Knociková
Hybernská 1009/24
110 00 Praha 1

Souhlas s evidencí a zpracováním osobních údajů podle Zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení (EU) 2016/679
Ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlasím se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů provozovatelem CZECH INN HOTELS s.r.o. uvedených v životopise a motivačním dopise a jiných přílohách souvisejících s hledáním práce, které jsem poskytl/poskytla výše uvedené společnosti prostřednictvím e-mailové databáze společnosti CZECH INN HOTELS s.r.o. v rámci počítačové sítě internet, za účelem uložení do databáze zájemců o práci pro hledání vhodného zaměstnance. Při zpracování osobních údajů v žádném případě nebude docházet k přeshraničnímu přenosu do třetích zemí. Souhlas je možno kdykoli odvolat, jinak souhlas zanikne po uplynutí 3 let ode dne jeho udělení a údaje budou anonymizovány a dále využívány výlučně ke statistickým účelům.

0%