Stornopodmínky:

Individuální rezervace

více než 30 dnů před příjezdem
29 – 7 dnů před příjezdem
méně než 6 dní před příjezdem

 

0%
50%
100%

 

bez poplatku
ceny za první noc

 

STORNO PODMÍNKY:
U skupin je nutné uhradit 50% z celkové ceny  do 60 dní před příjezdem

Skupiny:
(více jak 4 pokoje
nebo více jak 10 lidí)   

více než 60 dnů před příjezdem
59 - 14 dnů před dnem příjezdu
13 - 7 dnů před dnem příjezdu
méně než 6 dnů před příjezdem       

 

0%
50%
75%
100%

bez poplatku
objednané kapacity
objednané kapacity
objednané kapacity

Cancellation condition

Individuals:

 

more than 30 days prior arrival
29 – 7 days prior arrival
less than 6 days prior arrival

 

0%
50%
100%

 

free of charge
price of first night

Groups:
Groups must be 50 % prepaid 60 days prior to arrival  

Groups:
(more then 4 rooms
or more then 10 people)

more than 60 days prior arrival
59 - 14 days prior arrival
13 - 7 days prior arrival
less than 6 days prior arrival     

 

0%
50%
75 %
100%

free of charge
of full amount
of full amount
of full amount

 

1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým j

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu. 

1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního   řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.